Tennisvereniging De Molen
Ledenadministratie
Diverse informatie m.b.t. lidmaatschap

In de kolom rechts kunt u direct alle informatie vinden m.b.t. uw lidmaatschap.

Ook kunt u zich digitaal aanmelden als nieuw lid. Wel is het verplicht om een recente pasfoto mee te sturen die op uw KNLTB pas komt (dit geldt niet voor het zomerabonnement). Klik op "lid worden" om u online aan te melden.

Wijzingen doorgeven
Indien er wijzigingen zijn m.b.t. uw lidmaatschap, adres of andere zaken, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven.

Via de button "MEER INFORMATIE" wordt u doorverwezen naar het online wijzigen van uw gegevens.

Meer informatie
Pasfoto
Wilt u een nieuwe pasfoto op uw pasje, of u heeft een pasje zonder pasfoto, dan kunt u een pasfoto direct uploaden.

Levert u de pasfoto na 1 januari in, dan wordt het nieuwe pasje nog met de oude foto aangemaakt. De nieuwe foto wordt pas het jaar daarop gebruikt.

Nieuw is dat u ook een digitale PASFOTO op kunt sturen naar de ledenadministratie. Deze dient dan wel aan een aantal specifieke eisen te voldoen.

Voorwaarden
Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto:
• De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
• De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
• De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
• Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.
Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische
redenen noodzakelijk is;
Daarnaast geldt voor de digitale foto dat:
• het bestandstype JPG is;
• de verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn;
• het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn;

Een uitgeknipte vakantiefoto van uw eigen hoofd voldoet dus absoluut niet.

Regelmatig vinden wij foto's in de brievenbus zonder verdere gegevens. Het is voor ons niet mogelijk om er dan achter te komen wie diegene is. Let er dus op dat u uw naam en geboorte datum of bondsnummer achterop de foto zet.

Nu een pasfoto opsturen

Ook kunt u een originele pasfoto voorzien van naam en geboorte datum inleveren in de groene bus in de hal van het tenniscentrum.

Meer informatie
Opzegging lidmaatschap
Een opzegging dient uiterlijk voor 1 december van enig jaar schriftelijk of via e-mail aan de ledenadministratie te worden gericht.

U kunt uw lidmaatschap online beeindigen. Klik voor het formulier hier

U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging wat tevens uw bewijs van afmelding is. Heeft u geen bevestiging ontvangen, dan is uw afmelding niet binnengekomen bij de ledenadministratie en dus niet verwerkt. 

 

In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum.

Mocht uw opzegging niet voor 1 december van enig jaar bij ons binnen zijn, dan bent u verplicht het contributiegeld voor het volgende jaar te voldoen.

 

Meer informatie
Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Roelof van Dijk.

Heeft u vragen dan kunt u hem bereiken op telefoonnummer 058 2673318.
Tevens kunt u een mail sturen naar: ledenadministratie@tvdemolen.nl

Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2018 TV De Molen