Tennisvereniging De Molen
Aanmelden nieuw lid
Aanmeldingsformulier lidmaatschap T.V. De Molen

Eerdere lidmaatschappen

Soort lidmaatschap

Vrijwilligerswerk
T.V. De Molen drijft op enthousiaste leden, die iets voor de club willen doen. Met de onderstaande vragen inventariseren we uw mogelijkheden en interesse. Het invullen verplicht u tot niets, maar maakt het mogelijk om u te zijner tijd te benaderen.


Machtiging SEPA
Incassant
T.V. De Molen Kalverdijkje 76B 8924 JJ Leeuwarden Nederland Incassant ID: NL22ZZZ400032850000

De contributie wordt in 1 of meer termijnen van uw rekening afgeschreven. Indien u niet akkoord bent met deze afschrijving heeft u 8 weken na afschrijving de tijd om deze terug te laten boeken. Neem hiervoor contact op met uw bank.Vul hier de BIC code in van uw bank

Opzegging lidmaatschap
Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit voor 1 december van enig jaar door te geven aan de ledenadministratie. Zonder opzegging wordt uw lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd en bent u voor dat jaar contributie plichtig.

Zonder pasfoto kan uw aanmelding NIET in behandeling worden genomen.

Vul hier de naam van het bestand in wat u upload als pasfoto bestand.

Indien gewenst kunt u hier opmerkingen kwijt

LET OP
Wanneer deze pagina na het verzenden opnieuw op u scherm verschijnt is er een veld niet goed ingevuld. Dit wordt met rode tekst aangegeven. Wanneer alles correct is ingevuld wordt u automatisch na het verzenden door gelinkt naar de volgende pagina.
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2017 TV De Molen