Tennisvereniging De Molen
Aanmelden nieuw lid
Aanmeldingsformulier lidmaatschap T.V. De Molen

Dit mail adres wordt gebruikt voor de contributie nota's. Bij minderjarigen een mail adres van ouder of verzorger invullen.

Indien gewenst kan hier het email adres van een minderjarige zelf worden ingevuld.

Soort lidmaatschap

Vrijwilligerswerk
T.V. De Molen drijft op enthousiaste leden, die iets voor de club willen doen. Met de onderstaande vragen inventariseren we uw mogelijkheden en interesse. Het invullen verplicht u tot niets, maar maakt het mogelijk om u te zijner tijd te benaderen.


Bank gegevens
Hieronder vult u het bank rekening nummer in die u wilt gebruiken voor de betaling van de contributie.
Opzegging lidmaatschap
Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit voor 1 december van enig jaar door te geven aan de ledenadministratie. Zonder opzegging wordt uw lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd en bent u voor dat jaar contributie plichtig.

Zonder pasfoto kan uw aanmelding NIET in behandeling worden genomen.

Indien gewenst kunt u hier opmerkingen kwijt

LET OP
Wanneer deze pagina na het verzenden opnieuw op u scherm verschijnt is er een veld niet goed ingevuld. Dit wordt met rode tekst aangegeven. Wanneer alles correct is ingevuld wordt u automatisch na het verzenden door gelinkt naar de volgende pagina.
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2018 TV De Molen