Tennisvereniging De Molen
Opzegging lidmaatschap
Dit dient voor 1 december van enig jaar plaats te vinden

Wanneer u onderstaand formulier volledig invult kunt u uw lidmaatschap online beëindigen. Let u er wel op dat uw opzegging voor 1 december van enig jaar binnen moet zijn bij de ledenadministratie. Wanneer dit niet het geval is bent u verplicht de contributie voor het volgend jaar te voldoen.

Daarnaast stelt het bestuur het bijzonder op prijs dat u een reden van beëindiging doorgeeft. Hiermee kunnen wij als vereniging eventueel in de toekomst rekening houden.

U ontvangt een bevestiging van deze opzegging. LET OP: wanneer u GEEN bevestiging op het door u ingevulde e-mail adres ontvangt (kan enkele dagen duren), dan is uw opzegging NIET verwerkt. Neem dan telefonisch (058-2673318) of via ledenadministratie@tvdemolen.nl contact op met de ledenadministratie.

In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Vanaf 1 december gaat uw opzegging aan het einde van het volgende lidmaatschapsjaar jaar in. T.V. De Molen is een vereniging en het lidmaatschap van de vereniging valt daarom niet onder de Wet van Dam dat maandelijks opzeggen mogelijk maakt. We hebben hier ook niet voor gekozen, omdat het bestuur jaarlijks afspraken maakt met de eigenaar van het tenniscentrum m.b.t. het huren van de tennis banen, wat gebaseerd is op het aantal ingeschreven leden op 1 december van enig jaar.
Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum.

Opzegging lidmaatschap
Algemene Gegevens

Voornaam of voorletters + achternaam


U krijgt een bevestiging van opzegging op het door u ingevulde e-mail adres. Zonder deze bevestiging is uw lidmaatschap NIET beëindigd.

Opzegging lidmaatschap

Ik ga ermee akkoord dat mijn lidmaatschap per 01-12-2018 wordt beëindigd.

Het bestuur stelt het op prijs dat u de reden van opzegging invult.

LET OP !
Wanneer deze pagina na het verzenden opnieuw op uw scherm verschijnt is er een veld niet goed ingevuld. Dit wordt met rode tekst aangegeven. Wanneer alles correct is ingevuld wordt u automatisch na het verzenden door gelinkt naar de volgende pagina.
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2018 TV De Molen