Tennisvereniging De Molen
Communicatie zaken
Publiciteit, sponsoring en de website zijn ondergebracht bij de commissies die vallen onder Communicatie.
  • De websitecommissie verzorgt de communicatie naar de leden via de website en online nieuwsbrieven. 
  • De publiciteitscommissie houdt zich bezig met de organisatie van open dagen en de werving van nieuwe leden. Binnen deze commissie worden ook communicatiemiddelen, zoals brochures, ontwikkeld. Periodiek wordt voor verschillende doeleinden onderzoek onder de leden uitgevoerd.
  • De sponsoringcommissie onderhoudt contacten met sponsoren en werft nieuwe sponsoren voor vermelding op de website of op de borden langs de tennisbanen.
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2018 TV De Molen