Tennisvereniging De Molen
Baanregels, Parkreglement en Afhangsysteem

DE PARKREGELS

ONDERHOUD ACCOMMODATIES
Zoals bekend mag zijn, huurt T.V. De Molen de accommodatie van Tenniscentrum De Molen.  Een dringend verzoek is deze accommodatie zo hygiënisch mogelijk te houden door flesjes, plastic zakjes en papier in de afvalbakken te deponeren. Denk ook aan de hygiëne in de kleedruimten. De kleedkamers zijn vanaf 09.00 uur open.

TENNISKLEDING EN SCHOEISEL
Op de banen is correcte tenniskleding verplicht. Zonder juiste tenniskleding bestaat de mogelijkheid dat u op de banen geweigerd wordt. Op zich kunt u met allerlei verschillende soorten tennisschoenen op de baan terecht. Zonder tennisschoenen mag u echter de baan dus niet betreden, dit zal directe verwijdering tot gevolg hebben.

HET AFHANGBORD EN HET AFHANGSYSTEEM
Het afhangbord van de vereniging hangt buiten bij de ingang van “het clubhuis” en is voor de leden te allen tijde toegankelijk. Het afhangbord dient te worden gebruikt voor de door de vereniging gehuurde acht buitenbanen (baan 1 t/m 8).  Het tenniscentrum heeft baan 9 en 10 beschikbaar gesteld aan de leden van My Healthclub, dus hier kan niet op worden afgehangen zonder toestemming van het tenniscentrum. Voor wat betreft het gebruik van het afhangbord wordt verwezen naar de rubriek “het afhangsysteem”. Er vindt controle plaats door het bestuur en de commissieleden op een juiste hantering van het afhangsysteem . Bij herhaalde constatering van misbruik zal het bestuur disciplinair optreden.

SCOREBORDEN
Er zijn scoreborden aanwezig op de banen. Het is verstandig gebruik te maken van deze borden tijdens het spel. Het verzoek is zorgvuldig om te gaan met deze scoreborden.

VEGEN
Na beëindiging van het spel is het verplicht de baan te vegen binnen de afgehangen speelperiode. Per baan is er een sleepnet en /of  een veger beschikbaar.

DE MINITENNISBAAN
Deze baan is voornamelijk bedoeld voor de jeugd en is voor hen geschikt om het spel onder de knie te krijgen.

HET MEDEDELINGBORD
Nabij de ingang van “het clubhuis” aan de buitenmuur hangt een publicatiebord van de vereniging. Neem regelmatig notitie van de mededeling op dit bord. Kijk voor het laatste nieuws op www.tvdemolen.nl

WAARSCHUWING
We roepen alle leden op om extra oplettend te zijn en niets van waarde in de kleedkamers achter te laten, het is niet verantwoord!!  Vergeet dus niet uw portemonnee, sleutels van auto, fiets of huis, horloge, sieraden en dergelijke mee te nemen en niet te laten liggen. Noch de vereniging, noch het tenniscentrum zijn aansprakelijk voor enig gemis, verlies of diefstal van uw eigendommen.

Daarom nogmaals dringend: let op uw eigendommen!! Bij vermissing kunt u altijd navraag doen bij de beheerder van het centrum.


HET BAANREGLEMENT

SPEELRECHT

1   SENIORLEDEN
Seniorleden zijn dagelijks speelgerechtigd, met uitzondering van de woensdagmiddag. Op dinsdag na 18.30 uur zijn alle banen bestemd voor de seniorentoss.

2   JUNIORLEDEN (zij die op 1 januari van dit jaar nog geen 17 jaar zijn)
Juniorleden zijn iedere dag speelgerechtigd tot 18.00 uur. Na 18.00 uur hebben juniorleden van 12 jaar en ouder dezelfde rechten als de seniorleden. Op woensdagmiddag zijn alle banen gereserveerd voor de juniorleden.

3   LEDEN MET EEN BEPERKT LIDMAATSCHAP
Deze leden zijn dagelijks speelgerechtigd tot 17.00 uur, met uitzondering van de woensdagmiddag.


ALGEMENE REGELS

4   De tijdsduur van één speelperiode is 50 minuten.

5   Spelen zonder eigen lidmaatschappas is niet toegestaan. Na constatering  volgt verwijdering van de baan.

6   Bij een groot spelersaanbod is dubbelspel gewenst.

7   Bij slechte gesteldheid of bij onderhoud van de baan heeft het lid zich te houden aan de aanwijzingen van het tenniscentrum.

8   Het gebruik van alcoholische dranken op de banen is verboden.

9   Het bestuur en/of daartoe aangewezen senioren houden toezicht op de naleving van dit reglement. Zij zijn gerechtigd bij wangedrag en/of niet naleven van de parkregels en de regels van dit reglement de lidmaatschappas in te nemen. Overtredingen kunnen door leden schriftelijk worden gemeld bij het bestuur.

10 Bij verlies van de lidmaatschappas kan tegen betaling van € 10.00 een vervangend exemplaar worden verkregen .

11 Waar regels niet in voorzien en/of niet toereikend zijn, beslist het bestuur.


TOSS

12 Deelname aan de toss is uitsluitend voor leden. Op maandagochtend en vrijdagochtend voor seniorplusleden, op dinsdagavond voor 15-jarigen en ouder.

13 Deelname uitsluitend onder deelname van de lidmaatschappas.

14 De tijdsduur van één tossperiode is 30 minuten.

15 Deelname en paarvorming wordt geregeld door de aanwezige tosscommissie.

 

AFHANGSYSTEEM

16 Is verplicht voor alle leden.

17 De speeltijd kan elk moment ingaan.

18 De aanvangstijd moet ingesteld worden (=de tijd waarop men de klok instelt).

19 Men moet op het park blijven, anders vervalt de reservering.

20 Er kan uitsluitend met de lidmaatschappas worden afgehangen.

21 Het is niet toegestaan tijdens het spelen de lidmaatschappas te verhangen of de klok opnieuw in te stellen.

22 Tijdens het volgen van lessen/trainingen mag men niet zijn ingehangen.

 
INTRODUCÉ-REGELING

23 Na 18.00 uur worden geen introducés meer toegelaten op de banen.

24 De kosten zijn € 7.50 per baan.

25 Een introducé mag maximaal 3x per jaar geïntroduceerd worden.

26 Er moet vooraf bij de beheerder van het centrum worden afgerekend (dus bij Age Bokma of één van zijn medewerkers). Na betaling  krijgt u een introducépasje.

27 Er mag nooit geïntroduceerd worden als er evenementen zijn of als het druk  is, zodat leden zouden moeten wachten tot de speeltijd van de introducé verstreken is.

28 Het lid van de tennisvereniging die de introducé meebrengt, is verantwoordelijk voor de naleving van de parkregels en het baanreglement van de introducé.

Afhang reglement

HET AFHANGSYSTEEM

Het systeem geeft een efficiënt gebruik van de banen, omdat u op elk moment kunt aanvangen.

 1. Het tennistijdbord stelt u in staat om te zien waar leden spelen en hoe laat zij hun spel zijn begonnen.
 2. Bij een volledige bezetting van de banen is het mogelijk twee reserveringen te maken Wanneer u eenmaal speelt of een reservering hebt gemaakt, kan niemand daar meer iets aan veranderen.
 3. Om te spelen moet u gebruik maken van de lidmaatschapskaart.
 4. Iedere horizontale rail van het tennistijdbord stelt een baan voor.
 5. In die rail kunt u alléén van links naar rechts de spelersplanken schuiven.
 6. Aan de achterzijde van het doorzichtige spelersplankje bevindt zich een verstelbaar klokje, een grote en een kleine wijzer, waarmee u de aavangstijd van uw spel aangeeft en tevens een voorziening om uw lidmaatschapskaart in te schuiven.
 7. Aan de linkerzijde van de rail wordt aangegeven welke banen beschikbaar zijn.

HOE HET AFHANGSYSTEEM TE GEBRUIKEN?

 1. Wanneer u wilt gaan spelen, bekijkt u eerst op welke baan u kunt spelen.
 2. U neemt een spelersplank.
 3. U schuift uw lidmaatschapskaart in de spelersplank.
 4. U stelt uw aanvangstijd in door gebruikmaking van het verstelbare klokje.
 5. U hangt de spelersplank in de door u gekozen rail.
 6. U schuift uw plank door tot onder het symbool "spelen".
 7. Als alle banen bezet zijn, moet u een reservering maken. Bij een reservering stelt u het klokje 50 minuten later in dan de aanvangstijd zoals die is aangegeven op de spelersplank van de voorgangers.

Wanneer u de spelersplank juist heeft ingesteld, schuift u hem door onder het symbool voor "eerste reservering". Op dezelfde wijze maakt men een "tweede reservering" door de spelersplank te hangen onder het symbool. Als de tijd aanbreekt waarop u onder de eerste reservering mag gaan spelen, schuift u de spelersplank een plaatsje op, zodat uw spelersplank onder het symbool "spelen"
terecht komt. De spelers die het veld verlaten, vinden hun spelersplank terug aan de rechterzijde van de rail onder het symbool en kunnen hun lidmaatschapskaart verwijderen. Als u speelt dient u uw lidmaatschapskaart in de spelersplank ingeschoven te hebben! Door bovengenoemde regels op te volgen wordt eenvoudig en afdoende voorzien in een eerlijke verdeling van de beschikbare speeltijd, zonder dat er op enige wijze "gerommeld" wordt.


De Commissie Parkonderhoud

Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2018 TV De Molen